Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN

PLC cho phép sử dụng linh hoạt các thuật toán điều khiển logic thông qua ngôn ngữ lập trình để thực hiện các sự kiện theo một quy trình.

  • Hình thức điều khiển được chia thành hai loại cơ bản:
    • Điều khiển dựa trên các trang thiết bị điện (như: nút nhấn, công tắc, rơ le trung gian, rơ le thời gian) kết nối với nhau tạo thành một hệ thống điều khiển.
    • Điều khiển bằng bộ lập trình PLC. 
 PLC Siemens
 PLC Siemens
PLC Mitsubishi
PLC Mitsubishi
 PLC Unitronics
 PLC Unitronics
 PLC Delta
 PLC Delta
PLC Omron
PLC Omron
PLC Schneider
PLC Schneider
PLC LS
PLC LS
 PLC Panasonic
 PLC Panasonic
PLC ABB
PLC ABB
PLC Keyence
PLC Keyence
PLC IDEC
PLC IDEC
PLC Honeywell
PLC Honeywell 

Ngoài ra còn có các loại PLC như: PLC Allen-Bradley, PLC FATEK, PLC WECON, PLC Hitachi, PLC Fuji…


Công ty cổ phần VIET DYNAMIC:

Điện thoại: +84 833 468 833

Emal: info@vietdynamic.com.vn

0833 468 833