Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

HỆ THỐNG THỊ GIÁC MÁY MÓC

Giải pháp “Thị giác máy” VIET DYNAMIC cung cấp là công nghệ và phương pháp được sử dụng để cung cấp kiểm tra và phân tích tự động dựa trên hình ảnh cho các ứng dụng.

Có thể hiểu đơn giản thị giác máy chính là đôi mắt của cỗ máy, sử dụng sự hài hòa của cả phần cứng và phần mềm, cung cấp giải pháp cho nhiều ứng dụng và ngành công nghiệp.

Quy trình thị giác máy tổng thể bao gồm: Lập kế hoạch chi tiết của các yêu cầu và dự án, sau đó tạo ra một giải pháp. Trong thời gian chạy, quá trình bắt đầu với hình ảnh, sau đó là phân tích tự động hình ảnh và trích xuất thông tin cần thiết.

  • Hệ thống Thị giác máy sẽ hoạt động không mệt mỏi bằng tốc độ, độ chính xác và độ lặp lại của nó khi thực hiện kiểm tra trực tuyến 100%.
  • Sự xuất hiện sản phẩm nhất quán và chất lượng tạo nên sự hài lòng của khách hàng, xa hơn nữa là thị phần thị trường trong tương lai.

_

  • Nhà sản xuất sẽ có được sự  linh hoạt cao hơn khi Robot, hệ thống thị giác máy, nguyên  liệu  đầu vào và các khía cạnh khác của dây chuyền sản xuất có thể giao tiếp  trực tiếp với nhau.

_

_

  • Mạng truyền thông của hệ thống sản xuất dữ liệu sẽ quét các đầu vào từ thị trường và sử dụng thông tin này để tinh chỉnh các thông số sản xuất.

_

_

  • Nhân viên có thể theo dõi xu hướng, phân tích dữ liệu và can thiệp từ bất cứ nơi đâu thông qua đám mây và thiết bị di động.
  • Sự kết nối nhân viên với thông tin quan trọng và nhạy cảm với thời gian như thông báo ngừng hoạt động, chi tiết về các bất thường sản xuất ngoài luồng, nhu cầu bảo trì và các vấn đề quan trọng khác cần can thiệp tại chỗ.

Giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp bạn
Trải nghiệm và cảm nhận về dịch vụ hoàn hảo

Công ty cổ phần VIET DYNAMIC:

Điện thoại: +84 833 468 833

Emal: info@vietdynamic.com.vn

0833 468 833