Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Địa chỉ: Phòng 52, Lầu 5, Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng, 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

VDM R&D and Training Center nỗ lực là một trung tâm đáng tin cậy trong công cuộc đào tạo, cung cấp các văn bằng chứng chỉ uy tín, tạo môi trường học tập và làm việc thực tế, mang bản sắc và văn hóa riêng biệt.


Giá trị cốt lõi của Trung tâm:

  • Lấy những giá trị cơ bản của con người làm nền tảng, lấy người học làm trung tâm;
  • Phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của học viên, gắn đào tạo với trải nghiệm công việc thực tế tại doanh nghiệp;
  • Chất lượng đào tạo luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu cho mọi hoạt động.

Công ty Cổ phần VIET DYNAMIC:

Điện thoại: +84 966 500 083

Emal: info@vietdynamic.com.vn

0833 468 833