Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ĐÀO TẠO NÂNG CAO

VIET DYNAMIC tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – đặc biệt là về công nghiệp robot và tự động hóa, đáp ứng sự phát triển và cạnh tranh trong thời đại cách mạng công nghiệp.

Cụ thể, VIET DYNAMIC cung cấp những chương trình đào tạo tiên tiến và có chất lượng cao nhằm mục đích kéo giảm khoảng cách giữa đào tạo đại học và nhu cầu thực tế, đa dạng của doanh nghiệp, đưa các nghiên cứu vào ứng dụng thực tế nhanh nhất.

  • Chương trình đào tạo về Robot
  • Chương trình đào tạo về Hệ thống tự động và giám sát
  • Chương trình đào tạo về Truyền thông công nghiệp
  • Chương trình đào tạo về Thiết kế, làm phần cứng và lập trình nhúng
  • Chương trình đào tạo về Công nghệ ô tô

CÔNG TY CỔ PHẦN VIET DYNAMIC:

Điện thoại: +84 833 468 833

Emal: info@vietdynamic.com.vn

0833 468 833