Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CAMERA & PHỤ KIỆN

VIET DYNAMIC phân phối các sản phẩm camera và các phụ kiện Cognex giúp đảm bảo việc thu thập thông tin liên tục. Máy ảnh GigE Vision và Camera Link có sẵn ở cả định dạng quét khu vực và dòng để phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.

Máy ảnh công nghiệp Cognex (CIC)
Máy ảnh công nghiệp Cognex (CIC)
Máy ảnh nhỏ, nhẹ phù hợp với nhiều loại ứng dụng.
Camera
8724-GigE-Frame-Grabber-1.jpg
8724 GigE Frame Grabber
Bộ lấy khung PCI Express x4, GigE, PoE frame grabber supports 4 Gigabit Ethernet ports.
CC24-I-O-Card-1.
Thẻ CC24 I/O
Thẻ I / O kết nối với các thiết bị của nhà máy bằng các giao thức công nghiệp.
CAMERA & PHỤ KIỆN


Công ty cổ phần VIET DYNAMIC:

Điện thoại: +84 833 468 833

Emal: info@vietdynamic.com.vn

0833 468 833