Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÁ

Giải pháp tự động hóa VIET DYNAMIC mang đến là việc sử dụng nhiều hệ thống điều khiển cho các thiết bị hoạt động như máy móc, xử lý tại các nhà máy, lò xử lý nhiệt, các ứng dụng khác với con người….nhằm mục đích nâng cao năng suất và lại giảm chi phí sản xuất đầu vào tới mức tối đa.

Trong hệ thống vốn cần nhiều sức lao động nên năng xuất cũng như chất lượng sản phẩm đầu ra rất bị ảnh hưởng bởi yếu tố con người.

Để giải quyết vấn đề này, các khâu sức người sẽ được thay thế bằng hệ thống tự động hóa của VIET DYNAMIC nhằm nâng cao năng suất cũng như đảm bảo được tính liên tục trong sản xuất.

Con người chỉ làm nhiệm vụ giám sát và điều khiển hệ thống máy móc trong dây truyền.

  • Xóa bỏ các lỗi của con người – Máy thực hiện các nhiệm vụ cần thiết một cách chính xác và kịp thời.
  • Chi phí tiết kiệm cho chủ sở hữu – Chỉ cần công nhân vận hành, kiểm soát.
  • Giảm thiểu số lượng các điều kiện lỗi.
  • Giám sát quá trình sản xuất dễ dàng, nhanh chóng.
  • Giảm thiểu các yêu cầu đối với người vận hành hệ thống.
  • Chất lượng duy trì ổn định – Các quy trình sản xuất tiêu chuẩn luôn được quan sát.
  • Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cho dây chuyền.

Công ty cổ phần VIET DYNAMIC:

Điện thoại: +84 833 468 833

Emal: info@vietdynamic.com.vn

0833 468 833